vineri, 12 august 2016

Restaurare: Viețile Sfinților, 1835

 Un domn mi-a trimis spre restaurare această carte deosebită, acum câteva luni bune, iar spre fericirea mea, nu mi-a dat niciun termen de terminare, ceea ce mi-a oferit timp să lucrez la ea pe îndelete. 


Dorința clientului meu a fost să restaurez interiorul, însă nu coperta în care a venit, lucru care m-a întristat puțin ca restaurator dar m-a bucurat extrem de mult în calitate de colecționar de coperți vechi! 


Legătură originală este modernă, în marochin roșu, gren vertical presat, decorațiuni în timbru sec la colțuri și cruce în auriu, executată, împreună cu reparațiile de hârtie și pelior, la Sibiu în 1912, pentru a doua oară. 


De unde știm? Sunt ghicitor. Nu, de fapt, am citit în interior. Pe forzaț, în grafia lui Ioan Curea, avem o dovadă scrisă cu peniță cu cerneală fero-galloică, în grafie latină cursivă:


”Aciasta sfanta Carte este alui Ioanu Curia No 333 Reparata adoară în Sibiiu În anul 1912 Candu au ținutu Culesu hucuruzului pana la Craciunu.”

Tot numele lui este scris și  pe cotor (Ioan Curia) și numărul curent 333 de unde deducem că avusese o colecție impresionantă și era un om nu numai extrem de educat, ci și prosper. 

Pagina de titlu conține ca de obicei o vinietă pleine-page, cu detaliile bibliografice în grafie slavonă:


”Întru Slava lui Dumnezeu celui Întreime închinat, sau tipărit această sfântă și de suflet folositoare Carte, ce cuprinde viețile sfinților din Luna lui IANNUARIE. Acum adouaoară în zilele preaÎnălțatului nostru Domn Alexandru Dimitriu Gyka Voevod. Întru întâiul an al domniei sale cu blagoslovenia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii. În anul 1835. În Tipografie Sfinte Mitropolii, de Meletie Monahul Tipograf. ” (Deducem București)

Formatul cărții este quarto, 295mm pe 205mm, 60 de caiete totalizând 243 de file. 

Am eliminat coperta, am desfăcut structura cusută și am eliminat praful și cleiul vechi de pe cotoarele caietelor, apoi am început procesul de completare cu hârtie japoneză. 


Starea inițială al filelor
Foile au fost lipite cu pelior și cu hârtie obișnuită de către legătorul sibian, folosindu-se ca adeziv cleiul pap subțire, care a rezistat vremii admirabil și a fost relativ ușor de îndepărtat, însă a necesitat un timp îndelungat.


Foaia de mai sus de exemplu avea lipite multiple fragmente de hârtie și pelior, sub care am descoperit două viniete foarte frumoase, cul-de-lampe. Puține foi au necesitat atâta muncă, însă acestea au trebuit manipulate cu grijă pentru a le monta pe hârtie japoneză întreagă și pregătite pentru coasere.

Am executat aproximativ  140 de reparații longitudinale întregi (mijlocul foii), aproximativ 50-60 de reparații locale și 5 reparații de tip pleine-page, precum cea de mai sus. 

După restaurare:Pentru copertare, clientul meu a optat pentru piele veritabilă ce cea mai bună calitate,  de capră, tăbăcită vegetal și vopsită prin metoda proprie. Înafara folosirii unei cruci decorative deja existente în atelier, domnia sa a dorit executarea a două matrițe separate: una cu titlul scris în chirilic, iar cealaltă cu imaginea mănăstirii de unde provine cartea. 

Exterior:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu